Κοινωνιοπολιτισμική Μάθηση για Νέους σε Κοινωνίες με Κινητικότητα

Η μαζική ροή των προσφυγικών πληθυσμών στην Ευρώπη φέρνει στο προσκήνιο το περίπλοκο και πολύπλοκο ζήτημα της ενσωμάτωσης, και συνεπώς το κρίσιμο ζήτημα για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κοινωνικών φαινομένων της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του ρατσισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την ένταξη των μετακινούμενων πληθυσμών και τη διαχείριση του αυξανόμενου ριζοσπαστισμού. Η προτεραιότητα του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει σθεναρά, τη συνεργασία μεταξύ της εκπαίδευσης και των Ιδρυμάτων που παράγουν κατάρτιση, μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, μεταξύ των κοινωνικών λειτουργών και των ειδικών στον τομέα της νεολαίας, των εθελοντών και της κοινωνίας και γενικότερα, των πολιτών, και προκειμένου να ενισχύσουμε την ένταξη των μετακινούμενων πληθυσμών, να οικοδομήσουμε μία θετική ταυτότητα και να ενισχύσουμε  την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα.

Μέσα από τις Γιορτές πολυγλωσσίας, οι νέοι αποκτούν πρόσβαση σε δικαιώματα, αυτονομία, συμμετοχή και ενεργή ιθαγένεια. Το προτεινόμενο κοινωνιοπολιτισμικό μοντέλο μάθησης ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των νέων στη δημοκρατική και πολιτειακή ζωή στην Ευρώπη. Ενθαρρύνει τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της  πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η διαπολιτισμική προσέγγιση προωθεί τον διαθρησκευτικό διάλογο, τις κοινές αξίες της ελευθερίας, την ανοχή και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενισχύει επίσης, την αίσθηση της πρωτοβουλίας, κυρίως στον κοινωνικό τομέα. Επιτρέπει στους νέους να επικοινωνούν, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να επηρεάζουν τους εκλεγμένους για τη χάραξη πολιτικής, τις δημόσιες διοικήσεις, τις διάφορες ομάδες, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών ή τους ίδιους τους πολίτες και τούτο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε πολιτικής ή κοινωνικής διαδικασίας, ικανής να επηρεάσει τη ζωή τους.

Μάθετε Περισσότερα

Νέοι σε κίνηση: Κοινωνική ένταξη μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης

Συνέδριο
Απρίλιος 9-11, 2019
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα

Το επίκεντρο της διάσκεψης είναι η κοινωνική ένταξη των μη προνομιούχων  νέων, οι οποίοι μετακινούνται, μέσω της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η αποτελεσματική εκπαίδευση των εκτοπισμένων, μη προνομιούχων και περιθωριοποιημένων νέων θα έπρεπε να βασίζεται σε μοντέλα άτυπης και μη τυπικής μάθησης και να υποστήριζε τις αξίες της αμοιβαίας αποδοχής και της κατανόησης, της διαπολιτισμικής ευαισθησίας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του δικαιώματος στην πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία. Η διερεύνηση των διαφορών καθώς και των ομοιοτήτων μεταξύ των χωρών και των περιοχών, του τρόπου με τον οποίο οι νέοι αντιμετωπίζουν τη προσωπική τους κατάσταση, τον πολιτισμό, την εργασία και την εκπαίδευση, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσκλήσεις

Τελευταία νέα

Τριήμερο εργαστήριο: «Η κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση νέων σε κοινωνίες με κινητικότητα»

4 - 6 Μαρτίου Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σας προσκαλεί στον 1ο κύκλο επιμορφωτικών εργαστηρίων με τίτλο «Η κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση νέων σε κοινωνίες με κινητικότητα" που θα...

Ανοιχτή Ζώνη στην Κοινωνιοπολιτισμική Μάθηση των Νέων

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο SLYMS (Κοινωνιοπολιτισμική μάθηση για Νέους σε κοινωνίες με κινητικότητα) ως χορηγός επικοινωνίας, το διαδικτυακό ραδιόφωνο StarClassic Radio (www.starclassic.gr) σε συνεργασία με φορείς,...

Ανοιχτή συζήτηση για την οργάνωση της 7η γιορτής πολυγλωσσίας

Στις 5 Δεκεμβρίου στις 18.30, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου, η 1η ενημερωτική συνάντηση του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους Φορείς, τις Οργανώσεις, την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή...