8η Γιορτή Πολυγλωσσίας

Οι Γιορτές Πολυγλωσσίας 2020 διευρύνοντας τους ορίζοντες ανθεκτικότητας των πόλεων μέσα από δράσεις πολιτισμικής καινοτομίας και επικοινωνίας, ενημερώνουν ότι η 8η Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία προγραμματίζεται για όλη το έτος 2020 με έμφαση το τριήμερο 29-31 Μαΐου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μαζικές συναθροίσεις εξαιτίας του covid-19, αναπρογραμματίζει τη λειτουργία της με διαδικτυακές δραστηριότητες.

Mε ψηφιακά συναπαντήματα, η ομάδα έργου θα πλαισιώσει προς πάσα κατεύθυνση την εκπαίδευση, την τέχνη, την επιστήμη μέσω της ζωντανής ροής των καναλιών της, τις τηλεσυναντήσεις και τις ραδιοφωνικές εκπομπές της.

Ειδικότερα, η 8η Γιορτή Πολυγλωσσίας αναπρογραμματίζει ψηφιακά την επαφή της με τις αλλόγλωσσες κοινότητες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους θεσμούς και τους πολίτες, επιδιώκοντας να αποτελεί όχι μόνον πόλο έλξης όλων των πολιτών, αλλά ένα δημοκρατικό εργαστήριο συνύπαρξης και χώρο γέννησης ακόμη περισσότερων συνεργειών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι διαδικτυακές δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τους Φορείς, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τους πολίτες που δήλωσαν ήδη, συμμετοχή στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων 2020.

Ψηφιακές Δράσεις
Βιωματικά εργαστήρια

Οργάνωση βιωματικών δράσεων και διαβουλεύσεων με συμμετοχή πολύγλωσσων μαθητών – Η εμπειρία και οι προτάσεις της ΠΡΩΤΑ.12”. Εμψυχωτής ο Γιώργος Μόσχος, νομικός – επιμορφωτής, πρώην Συνήγορος του Παιδιού, ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12)

«Πολύγλωσσα αφηγηματικά εργαστήρια» με τη συμμετοχή της αφηγήτριας Ροδάνθη Δημητρέση και φυσικών αφηγητών από διάφορες χώρες – Action Art

Ζωντανές βιβλιοθήκες: Πολυγλωσσικές αφηγήσεις για το ταξίδι σε ένα Καφέ Πολυγλωσσίας

Ψηφιακά Forum ανταλλαγής καλών πρακτικών

Θα παρουσιαστούν καινοτόμες προσεγγίσεις των Κοινωνικών Οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός κι εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης καθώς και καινοτόμες δράσεις, περισσότερου ανοιχτού χαρακτήρα από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία παρουσιάζουν… ψηφιακή παρουσίαση των δράσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Συν-διαμορφωτικές συναντήσεις

Η διεθνής ομάδα του Προγράμματος SLYMS θα συζητήσει το εγχειρίδιο κατάρτισης SLYMS. Οι συναντήσεις προσβλέπουν στο να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές εργαλεία σε θέματα αξιοποίησης της διαπολιτισμικότητας της κοινότητας, της παιδαγωγικής των κοινών στην εκπαίδευση, της εκπαιδευτικής διαχείρισης της πολυγλωσσίας.

Οργάνωση κοινωνικοπολιτισμικού αποθετηρίου πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών υλικών των Γιορτών Πολυγλωσσίας. Η δράση περιλαμβάνει συναντήσεις και εκπαίδευση των μελών των Γιορτών Πολυγλωσσίας στην αποτύπωση και δημιουργία διαπολιτισμικών εγχειριδίων με τις δράσεις τους προκειμένου να γίνεται χρήση στην εκπαίδευση.

Διαδικτυακές συναντήσεις στο ραδιόφωνο “starclassic.gr”

Οι εκπομπές θα φιλοξενήσουν τις αλλόφωνες κοινότητες της πόλης και τα προγράμματα διαπολιτισμικότητας των δήμων εντός κι εκτός των συνόρων.

Καφέ Πολυγλωσσίας ή άλλως τα ψηφιακά χαμπέρια της πόλης

θέματα :

α) Αφρικανικές γλώσσες στη Γαλλοφωνία της πόλης,

β) Το γλωσσόδενδρο στους δρόμους της πόλης.

Στα συγκεκριμένα Καφέ θα παρουσιαστούν ψηφιακά οι έρευνες των σχολείων σχετικά με την πολυγλωσσία της πόλης, του σχολείου και της οικογένειας και τέλος, Γνωριμία με τις κοινότητες και τις γλώσσες της πόλης.

Καφέ/Σοκολάτα Πολυγλωσσίας

για Γονείς και για παιδιά με τη συμμετοχή του Big Bang School και του Σχολειού της Φύσης

Ψηφιακή τράπεζα στοχασμού

για τη μετάβαση σε έναν αχαρτογράφητο κόσμο νέου ορισμού για την ανθεκτικότητα των σύγχρονων κοινωνιών με θέματα:

α) «Προοπτικές για μία Ευρωπαϊκή εκπαίδευση της νεολαίας στον Εθελοντισμό». Το θέμα αφορά στα προγράμματα σπουδών, στα δίκτυα κινητικότητας, στις πρωτοβουλίες των Φορέων, των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, των ΜΚΟ και των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη υπέρ των νέων και του εθελοντισμού.

β) «Οργάνωση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης τέχνης για την πολυγλωσσία και τον πολιτισμό»

Ηλεκτρονική ημερίδα (Web Conference)

με θέμα:

«Η πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης μέσα από την αρχιτεκτονική των νεότερων χρόνων». Ακαδημαϊκοί και διακεκριμένοι ιστορικοί τέχνης και αρχιτέκτονες της πόλης θα μιλήσουν σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα θα μεταδοθεί σε ζωντανή ροή από το youtube και θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής σχολίων-ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες, με άμεση ανάδραση από τους ομιλητές.

Aνοιχτές ψηφιακές συναντήσεις με θέμα:

«Νέοι σε ευαλωτότητα και σύγχρονα μαθησιακά μονοπάτια. Προς μία συμπεριληπτική εκπαίδευση». Η ανοιχτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των ασυνόδευτων έφηβων, των νέων σε καθεστώς ένταξης ή μετακίνησης. Στην ανάπτυξη της θεματικής εντάσσονται και οι δυναμικές της τοπικής ανάπτυξης και ένταξης των νέων μέσα από εγχειρήματα πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων δια-τοπικότητας.