Πολιτικές Συνοχής

Το πνευματικό προϊόν περιλαμβάνει διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η επίσημη Ε.Ε. πολιτική ασχολείται με τη βιωσιμότητα των κινητών πληθυσμών και ιδιαίτερα με τους πρόσφυγες και τη νεολαία.
Δίνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της πολύγλωσσης εκπαίδευσης στην ενημέρωση για την ανάπτυξη πολιτικών συμπερίληψης και  γίνονται προτάσεις για πιθανή μεταρρύθμιση της πολιτικής  με βάση την εμπειρία  του SLYMS.
Ειδικότερα, η μεθοδική εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών θα οδηγήσει σε γενικές αρχές που θα μπορούσαν να τηρηθούν, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής τους.