Μαθησιακά μονοπάτια

Το πνευματικό προϊόν περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης μαθησιακών οδών για εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές, νέους εργαζόμενους, νέους εθελοντές και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, δηλαδή νέους με πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικά εμπόδια. Κοινωνικές πολυπολιτισμικές εκδηλώσεις, όπως πολυγλωσσικές εκδηλώσεις και Εκπαιδευτικά Καφέ, όπου οι νέοι παίρνουν μέρος, μπορούν να μετατραπούν σε μαθησιακούς χώρους και μονοπάτια παρέχοντας ευκαιρίες να πυροδοτήσουν συνομιλία, κριτική σκέψη και καλλιέργεια γενικών δεξιοτήτων απαραίτητων για τη ζωή. Η μαθησιακή διαδικασία  έχει ένα μη τυπικό ή άτυπο σχήμα στο βαθμό που τα μαθήματα δεν είναι τεχνητά διαχωρισμένα όπως στην τυπική εκπαίδευση.