Τριήμερο εργαστήριο: «Η κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση νέων σε κοινωνίες με κινητικότητα»


Τριήμερο εργαστήριο: «Η κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση νέων σε κοινωνίες με κινητικότητα»

4 – 6 Μαρτίου
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σας προσκαλεί στον 1ο
κύκλο επιμορφωτικών
εργαστηρίων με τίτλο «Η κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση νέων σε κοινωνίες με κινητικότητα” που
θα λάβει χώρα στις 4 – 6 Μαρτίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μανόλης
Αναγνωστάκης».
Το τριήμερο εργαστήριο διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SLYMS –
Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies, σε συνεργασία με εταίρους από Ελλάδα,
Πορτογαλία κι Ισπανία.
Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου, λειτουργικού και
αποτελεσματικού κοινωνικού μοντέλου ένταξης και συμμετοχής, βασισμένο στις αρχές της
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών θα
συνέβαλε στην ενίσχυση διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών, στην εμψύχωση των κοινωνικών
δεξιοτήτων και των διαπολιτισμικών πρακτικών για μία καινοτόμο και δημοκρατικά ανοιχτή
παιδαγωγική.
Καλούνται εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, συντονιστές εκπαίδευσης κι εκπαίδευσης προσφύγων,
εργαζόμενοι για τη νεολαία, σπουδαστές, πολίτες, μέλη κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων,
εκπαιδευτικών ινστιτούτων, οι οποίοι επιθυμούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μαθησιακές
δραστηριότητες χρησιμοποιώντας εργαλεία μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, όπως το Φεστιβάλ
Πολυγλωσσίας, η κοινωνική εργασία στο δρόμο (Street work), τα Καφέ της Πολυγλωσσίας, τα
Eργαστήρια Πολυγλωσσίας κλπ. Επίσης, πολύτιμες εμπειρίες από Ισπανία και Πορτογαλία θα
παρουσιαστούν στη διάρκεια του τριημέρου.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να δηλώσετε στο e-mail: kyn@arsis.gr έως αύριο, 1η
Μαρτίου, στις 20:00. Η συμμετοχή είναι δωρέαν.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή σας!
*Οι γλώσσες εργασίας θα είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
*Βεβαιώσεις συμμετοχής διαθέσιμες ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος.