Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Το πνευματικό προϊόν περιλαμβάνει την ανάπτυξη υλικού εκπαίδευσης εκπαιδευτών που ενσωματώνει και ενώνει τις αξίες, τα γνωστικά σχήματα και τις απαιτήσεις διαφόρων πολιτισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να καλλιεργήσουν, όπως η διαπολιτισμική ευαισθησία, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες για την προώθηση της κριτικής σκέψης και της αποδόμησης των κυρίαρχων δημόσιων συζητήσεων σχετικά με το ρατσισμό, τη μετανάστευση, την πολυπολιτισμικότητα κλπ.

Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση, των εργαζομένων για τη νεολαία, των εθελοντών και των δασκάλων στο προτεινόμενο κοινωνικοπολιτιστικό πρότυπο μάθησης (SLYMS) που περιλαμβάνει μη τυπικές και άτυπες πρακτικές μάθησης.
Οι εκπαιδευτές αποκομίζουν παιδαγωγικές και μεθοδολογικές εμπειρίες που θα εμπλουτίσουν το έργο τους με νέες ιδέες διδασκαλίας και θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές στρατηγικές για ευάλωτες ομάδες νέων.

Το υλικό παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε μια δομή που αποκαλύπτει την εφαρμογή σε συγκεκριμένα σενάρια εκμάθησης, τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών οδηγιών και εφικτών ικανοτήτων από πλευράς γνώσης, δεξιοτήτων και αντιλήψεων.